About

Gerlinda van den Berg (1983) begon haar muzikale loopbaan op 12- jarige leeftijd met pianospelen. Ze kreeg les van Herman Riphagen uit Heerde die haar opleidde tot een studie aan het conservatorium. Ze vervolgde haar studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Marjes Benoist en het Brabants conservatorium waar ze in 2005 afstudeerde als Docerend Musicus bij Joop Albracht. Ook studeerde ze af in de specialisatie kamermuziek.

Naast pianospelen begon ze op haar 13e met het bespelen van de panfluit. Ze volgde lessen bij Gerard Rijken van Olst en studeerde verder bij Noortje van Middelkoop. Omdat de panfluit een volksinstrument is van roemeense afkomst, heeft ze zich ook georiënteerd op deze muziek. Ze kreeg daarbij les van de roemeense virtuoos Nicolae Pîrvu. Momenteel verdiept Gerlinda zich vooral in de klassieke speeltechnieken op de panfluit en werd regelmatig gecoacht door Matthijs Koene, panfluitdocent aan het Conservatorium van Amsterdam.

Door het bespelen van twee verschillende instrumenten is Gerlinda een veelzijdig musicus geworden. Ze musiceert in een aantal duo’s, werkt samen met diverse musici en geeft concerten in binnen- en buitenland. Ook heeft ze verscheidene CD’s op haar naam staan. Gerlinda volgde masterclasses waaronder het ‘Internationale Sommercampus’ in Rostock en de ‘Internationale masterclass voor liedduo’s’ aan het Conservatorium van Amsterdam bij Rudolf Jansen en Andreas Schmidt.

Tevens is Gerlinda in 2010 afgestudeerd als Docent Muziek – en Cultureel Kunstzinnige Vorming aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
English


Gerlinda van den Berg (1983) started her musical career for piano at the age of 12. She was taught by Herman Riphagen from Heerde (NL), who instructed her to the level suitable for starting a conservatorium education. She continued her studies at the Conservatory of Amsterdam with Marjes Benoist and the Fontys Conservatory Tilburg with Joop Albracht, where she graduated for her Bachelor’s Degree in Music Education in 2005. She also graduated for the specialisation chamber music.

Apart from playing the piano she took up playing the panflute as well. Aged 13 she had lessons with Gerard Rijken van Olst and continued her education with Noortje van Middelkoop. Because the panflute is a folk instrument from Romania, she explored this musical genre as well. She was taught by the Romanian virtuose Nicolae Pîrvu. At the moment Gerlinda is mainly focusing on classical playing techniques for panflute and was regularly coached by Matthijs Koene, panflute teacher at the Conservatory of Amsterdam.

By playing two different instruments Gerlinda has become a versatile musician. She plays in several duos, cooperates with various musicians and gives concerts in the Netherlands and abroad. She has also published several CDs. Gerlinda participated in masterclasses such as the ‘Internationale Sommercampus’ in Rostock and the ‘International Masterclass for Lieder Duos’ at the Conservatory of Amsterdam with Rudolf Jansen and Andreas Schmidt.

Gerlinda also graduated for her Bachelor’s Degree Music Teaching at the Royal Conservatoire in The Hague in 2010.